Khối cơ quan ngành dọc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Bá Lộc
Ông Võ Bá Lộc

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

2 Lê Huy Đông
Ông Lê Huy Đông

Chức vụ: Chính trị viên BCH Quân sự huyện

3 Đinh Văn Tiến
Ông Đinh Văn Tiến

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng

4 Lương Quốc Nghĩa
Ông Lương Quốc Nghĩa

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

5 Zơrâm Lếch
Ông Zơrâm Lếch

Chức vụ: Phó Công an huyện

6 Ngô Văn Thìn
Ông Ngô Văn Thìn

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

7 Đặng Ngọc Khoa
Ông Đặng Ngọc Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

8 Lê Hải  Nam
Ông Lê Hải Nam

Chức vụ: Đội trưởng tổng hợp

9 Mai Phước Dũng
Ông Mai Phước Dũng

Chức vụ: Đội trưởng An ninh

10 Đinh Minh
Ông Đinh Minh

Chức vụ: Đội trưởng CSGT

11 Bling Bớp
Ông Bling Bớp

Chức vụ: Đội CSQLHC về TTXH

12 Alăng Hùng
Ông Alăng Hùng

Chức vụ: Đội trưởng XDPTBVANTQ

13 Ating Chơn
Ông Ating Chơn

Chức vụ: Đội trưởng CSTHAHS&HTTP

14 Clâu Thìn
Ông Clâu Thìn

Chức vụ: VP-TH

15 Phạm Văn Hân
Ông Phạm Văn Hân

Chức vụ: Chánh án

16 Phan Tấn Pháp
Ông Phan Tấn Pháp

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

17 Zơrâm Báo
Ông Zơrâm Báo

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

18 Alăng Sơn
Ông Alăng Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

19 Z'râm Ngọ
Ông Z'râm Ngọ

Chức vụ: Phó Giám đốc

20 Bríu Thị Tám
Ông Bríu Thị Tám

Chức vụ: Phó Giám đốc

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com