Khối Đảng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bhling Mia
Ông Bhling Mia

Chức vụ: TUV-BT Huyện ủy-CT HĐND huyện

2 Zơrâm Buôn
Ông Zơrâm Buôn

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3 Nguyễn Văn Lượm
Ông Nguyễn Văn Lượm

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

4 Ông Văn Kiêm
Ông Ông Văn Kiêm

Chức vụ: HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy

5 Hồ Mã Nhi
Ông Hồ Mã Nhi

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

6 Bùi Nam Chính
Ông Bùi Nam Chính

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

7 Pơloong Thị Lươm
Bà Pơloong Thị Lươm

Chức vụ: Văn thư

8 Phan Thị Hải Điểu
Bà Phan Thị Hải Điểu

Chức vụ: Chuyên viên

9 Bríu Thị Sen
Bà Bríu Thị Sen

Chức vụ: UVTV-Trưởng ban

10 Nguyễn Thị Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: HUV - Phó Trưởng ban

11 Lưu Văn Khương
Ông Lưu Văn Khương

Chức vụ: Phó Trưởng ban

12 Huỳnh Thị Diên
Bà Huỳnh Thị Diên

Chức vụ: chuyên viên

13 Lê Văn Bách
Ông Lê Văn Bách

Chức vụ: chuyên viên

14 Zơrâm Mưu
Ông Zơrâm Mưu

Chức vụ: Chuyên viên

15 Pơloong Đinh
Ông Pơloong Đinh

Chức vụ: UVTV - Trưởng ban Dân vận

16 Nguyễn Văn Ngọc
Ông Nguyễn Văn Ngọc

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

17 Nguyễn An
Ông Nguyễn An

Chức vụ: UVTV - Chủ nhiệm UBKT

18 Alăng Bao
Ông Alăng Bao

Chức vụ: HUV - Phó Chủ nhiệm

19 Nguyễn Thị Kim Ánh
Bà Nguyễn Thị Kim Ánh

Chức vụ: HUV - Phó chủ nhiệm

20 Trương Thanh Phương
Ông Trương Thanh Phương

Chức vụ: Ủy viên Kiểm tra

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com