TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Lê Văn Bách
Ông Lê Văn Bách

Chức vụ: chuyên viên

62 Zơrâm Mưu
Ông Zơrâm Mưu

Chức vụ: Chuyên viên

63 Ríah Ka
Ông Ríah Ka

Chức vụ: HUV - Chủ tịch Hội nông dân

64 Hốih Biêu
Ông Hốih Biêu

Chức vụ: PCT HND

65 Alăng Nít
Bà Alăng Nít

Chức vụ: Chuyên viên

66 Zơrâm Bê
Ông Zơrâm Bê

Chức vụ: HUV - Chánh Thanh tra

67 Cơlâu Hiếu
Ông Cơlâu Hiếu

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

68 Hồ Minh Long
Ông Hồ Minh Long

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

69 Pơloong Hải
Ông Pơloong Hải

Chức vụ: Thanh tra viên

70 Hồ Văn Nhia
Ông Hồ Văn Nhia

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-CT HĐND

71 Alăng Sanh
Ông Alăng Sanh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

72 Tangôn Thiếu
Ông Tangôn Thiếu

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND

73 Pơloong Anghệ
Ông Pơloong Anghệ

Chức vụ: Phó Chủ tịch

74 Nguyễn Thị Lênh
Bà Nguyễn Thị Lênh

Chức vụ: Văn phòng Thống kê

75 Pơloong Đinh
Ông Pơloong Đinh

Chức vụ: UVTV - Trưởng ban Dân vận

76 Nguyễn Văn Ngọc
Ông Nguyễn Văn Ngọc

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

77 Pơloong Đinh
Ông Pơloong Đinh

Chức vụ: Trưởng Ban

78 Coor Lúp
Ông Coor Lúp

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

79 Bríu Thị Nem
Bà Bríu Thị Nem

Chức vụ: HUV - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

80 Nguyễn Thị Tâm
Bà Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Phó chủ tịch

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com