TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Pơloong Hề
Ông Pơloong Hề

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Gari

22 Bling Hon
Bà Bling Hon

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Gari

23 Cơlâu Nghi
Ông Cơlâu Nghi

Chức vụ: Trưởng Ban

24 Zơrâm Ka Gió
Ông Zơrâm Ka Gió

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

25 Lương Quốc Nghĩa
Ông Lương Quốc Nghĩa

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

26 Zơrâm Lếch
Ông Zơrâm Lếch

Chức vụ: Phó Công an huyện

27 Ngô Văn Thìn
Ông Ngô Văn Thìn

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

28 Đặng Ngọc Khoa
Ông Đặng Ngọc Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

29 Lê Hải  Nam
Ông Lê Hải Nam

Chức vụ: Đội trưởng tổng hợp

30 Mai Phước Dũng
Ông Mai Phước Dũng

Chức vụ: Đội trưởng An ninh

31 Đinh Minh
Ông Đinh Minh

Chức vụ: Đội trưởng CSGT

32 Bling Bớp
Ông Bling Bớp

Chức vụ: Đội CSQLHC về TTXH

33 Alăng Hùng
Ông Alăng Hùng

Chức vụ: Đội trưởng XDPTBVANTQ

34 Ating Chơn
Ông Ating Chơn

Chức vụ: Đội trưởng CSTHAHS&HTTP

35 Cơlâu Hoài
Ông Cơlâu Hoài

Chức vụ: HUV - Bí thư Huyện đoàn

36 Arâl Hoàng
Ông Arâl Hoàng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

37 Alăng Crôm
Ông Alăng Crôm

Chức vụ: Chuyên viên

38 Bríu Hồ
Ông Bríu Hồ

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

39 Bling Thị Đẹp
Bà Bling Thị Đẹp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

40 Alăng Rép
Ông Alăng Rép

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com