TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
221 Chế Ánh
Ông Chế Ánh

Chức vụ: Kế toán

222 Vũ Định
Ông Vũ Định

Chức vụ: Giám đốc

223 Nguyễn Thanh Tâm
Ông Nguyễn Thanh Tâm

Chức vụ: Giám Đốc

224 Pơloong Trung Kiên
Ông Pơloong Trung Kiên

Chức vụ: Phó Giám Đốc

225 Phạm Bá Dũng
Ông Phạm Bá Dũng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

226 Lưu Thị Nga
Bà Lưu Thị Nga

Chức vụ: Chuyên viên

227 Lê Hữu Tiến
Ông Lê Hữu Tiến

Chức vụ: Phóng viên

228 Alăng Thị Bhố
Bà Alăng Thị Bhố

Chức vụ: Chuyên viên

229 Phan Thị Danh
Bà Phan Thị Danh

Chức vụ: Kế toán

230 Arất Thị Cúc
Bà Arất Thị Cúc

Chức vụ: Văn Thư

231 Tô Thị Hiền Thúy
Bà Tô Thị Hiền Thúy

Chức vụ: Phóng viên

232 Arất Trần Huỳnh Tuấn
Ông Arất Trần Huỳnh Tuấn

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Du lịch

233 Alăng Bhinh
Ông Alăng Bhinh

Chức vụ: Tổ trưởng

234 Nguyễn Văn Sinh
Ông Nguyễn Văn Sinh

Chức vụ: Giám đốc

235 Lê Văn Hiếu
Ông Lê Văn Hiếu

Chức vụ: Phó Giám đốc

236 Bríu Nhang A
Ông Bríu Nhang A

Chức vụ: Phó Giám Đốc

237 Võ Thị Thương
Bà Võ Thị Thương

Chức vụ: Kế toán

238 Ngô Thị Ái Hậu
Bà Ngô Thị Ái Hậu

Chức vụ: Trưởng bộ phận Kế hoạch-Kỹ thuật

239 Trần Duy Bình
Ông Trần Duy Bình

Chức vụ: Trưởng bộ phận Hành chính-Tổng hợp

240 Ngô Văn Thiện
Ông Ngô Văn Thiện

Chức vụ: Tổ trưởng BVR cơ động

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com