Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 0 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm
  • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP DỊC VỤ CÔNG QUỐC GIA
  • HƯỚNG DẪN TRA CỨU HỒ SƠ
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ DVC trên điện thoại
  • Hướng dẫn cài đặt Smart Quảng Nam
  • Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng DVC Quảng Nam

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com