Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 0 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 50 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
  • Trang địa phương Tây Giang phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh 26-10-2023
  • Trang địa phương Tây Giang phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh 26-10-2023
  • Tây Giang bhrợ lớp pa choom chiing cha gâr pr’múa Tân tung da dặ ha học sinh
  • Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử
  • Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng DVC Quảng Nam

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com