Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 368 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Thư ngỏ 01/03/2015 Đang có hiệu lực
  • Tây Giang bhrợ lớp pa choom chiing cha gâr pr’múa Tân tung da dặ ha học sinh
  • Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử
  • Ngày Hội Văn hóa Cơtu-Tây Giang năm 2022
  • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP DỊC VỤ CÔNG QUỐC GIA
  • HƯỚNG DẪN TRA CỨU HỒ SƠ
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

26/03/2021 | 10:04 AM
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm, chúc mừng QRT nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm, chúc mừng QRT nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

22/06/2021 | 12:00 AM
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm, chúc mừng QRT nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com