Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Lăng

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 28 items in 2 pages
10/BC-UBND 25/02/2020 Kết quả duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM
38/GM-UBND 10/12/2019 Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020
...../BC-UBND 10/12/2019 Dự thảo báo cáo công tác sản xuất nông nghiệp năm 2019 và kế hoạch năm 2020
64/BC-UBND 26/11/2019 Báo cáo tình hình KT,XH,QP,AN năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
28/GM-UBND 04/11/2019 Giấy mời dự buổi làm việc của UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 12 HĐND tỉnh
23/GM-UBND 14/10/2019 Giấy mời họp giao ban
44/BC-UBND 14/10/2019 Báo cáo tình hình KT-XH-QP-AN tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2019
16/GM-UBND 05/09/2019 Họp giao ban tháng 9
23/KH-UBND 05/09/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2019
112-BC/ĐU 28/08/2019 báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35 cua BTCTW
Số /BC-UBND 16/08/2019 Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng NTM
14/GM-UBND 12/08/2019 Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018
13/GM-UBND 01/08/2019 Giấy mời họp giao ban tháng 8
30/BC-UBND 01/08/2019 Báo cáo tình hình KT-XH-QP-AN tháng 7
98-NQ/ĐU 19/07/2019 Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng đầu năm 2019
21/BC-UBND 27/06/2019 Báo cáo các tiêu chí NTM đến 30/6/2019
.../NQ-HĐND (Dự thảo) 27/06/2019 Bảo tồn và phát triển cây dược liệu
27/TTr-UBND 26/06/2019 Tờ trình đề nghị mở đường vào khu sản xuất
Dự thảo 25/06/2019 Quy hoạch qunả lý, phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã Lăng giai đoạn 2020-2025 và định hướng đễn năm 2030 (Lấy ý kiến của cán bộ và Nhân dân xã Lăng, ...
Đăng ký 11/06/2019 Đăng ký 30a năm 2019