Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1757 items in 88 pages
785/UBND-VX 16/11/2018 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
01/P-ĐU 16/11/2018 Phiếu biểu quyết đánh giá xếp loại
787/UBND-VX 16/11/2018 V/v xây dựng Kế hoạch về công tác Dân số trong tình hình mới
189/TTr-UBND 15/11/2018 Về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh một số nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2018
784/UBND-NC 15/11/2018 V/v cho phép đoàn AUV hoạt động tại Trường PTDTNT THCS Tây Giang
783/UBND-NC 15/11/2018 V/v đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 2018
55/GM-TTHĐ 15/11/2018 Hội nghị giao ban TT HĐND huyện với TT HĐND các xã 6 tháng cuối năm 2018
255/BC-UBND 15/11/2018 Kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2018, dự kiến kế hoạch công tác dân tộc năm 2019
108/TB-UBND 14/11/2018 Kết luận của đồng chí Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch HĐNVQS huyện tại cuộc họp họp, thống nhất triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến ...
117/KH-UBND 14/11/2018 Triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn huyện Tây Giang, giai đoạn 2018-2020
254/BC-UBND 14/11/2018 Kiểm tra, rà soát xử lý văn bản ban hành trái pháp luật
773/UBND-VX 14/11/2018 V/v hướng dẫn rà soát đưa ra khỏi danh sách và bầu bổ sung người có uy tín trong đồng bào DTTS 2019 theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg
774/UBND-VX 14/11/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số năm 2018
776/UBND-TH 14/11/2018 V/v rà soát bổ sung thông số kỹ thuật các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
777/UBND-KT 14/11/2018 V/v triển khai thực hiện các nội dung kết luận của Huyện ủy Tây Giang
778/UBND-KT 14/11/2018 V/v tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
253/BC-UBND 14/11/2018 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
22/KH-HĐND 14/11/2018 Tổ chức Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã 6 tháng cuối năm 2018
772/UBND-VX 14/11/2018 V/v tự đánh giá về mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2018
780/UBND-KT 14/11/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý ngành và các nội dung có liên quan trong Chương trình MTQG xây dựng NTM

Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

Thông tin - Thông báo

    

 

 

 

 

 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website