Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1757 items in 88 pages
113/TB-UBND 14/12/2018 Hoãn Hội thảo ngày 17/12/2018
222/GM-UBND 13/12/2018 Tổ chức Hội thảo bàn giải pháp xây dựng NTM, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững trong thời gian đến
843/UBND-NC 13/12/2018 V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý IV/2018 và năm 2018
846/UBND-VX 13/12/2018 V/v thực hiện Kế hoạch số 65-KH/HU ngày 08/11/2018 của Huyện ủy
221/GM-UBND 12/12/2018 Làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
63/HĐND-TT 12/12/2018 V/v thống nhất bổ sung danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2018, 2019
840/UBND-NC 12/12/2018 V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
112/TB-UBND 12/12/2018 Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng
837/UBND-KT 11/12/2018 V/v góp ý dự thảo QĐ Ban hành tiêu chí "Thông đạt chuẩn NTM" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
833/UBND-KT 11/12/2018 V/v chuẩn bị nội dung sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng NTM
839/UBND-TH 11/12/2018 V/v thống nhất tạo điều kiện nghiên cứu, học tập Chương trình 135, Chương trình NTM trên địa bàn huyện
834/UBND-NC 11/12/2018 V/v đề nghị tham gia góp ý QĐ ban hành Quy định bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn huyện
Dưthao 11/12/2018 V/v đề nghị tham gia góp ý QĐ ban hành Quy định bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn huyện
111/TB-UBND 10/12/2018 Về việc tổ chức thi nâng gạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương, lên chuyên viên chính năm 2018
829/UBND-NC 10/12/2018 V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018
268/BC-UBND 06/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tây Giang 2018
1546/QĐ-UBND 06/12/2018 Phê duyệt duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý III, IV năm 2018
825/UBND-TH 06/12/2018 V/v chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo bàn gải pháp xây dựng NTM; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững
217/GM-UBND 06/12/2018 Tổ chức họp thông qua kết quả kiểm tra, rà soát đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ theo Kết luận 343/KL-TTr ...
826/UBND-VX 06/12/2018 V/v phối hợp tổ chức Chương trình trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

Thông tin - Thông báo

    

 

 

 

 

 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website