Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 2035 items in 102 pages
33/KH-UBND 08/04/2019 Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tây Giang lần thứ III-2019
213/UBND-TH 04/04/2019 V/v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ kiểm toán nhà nước khu vực III
210/UBND-NC 04/04/2019 V/v cung cấp tài liệu kiểm chứng và giải trình tài liệu kiểm chứng phục vụ Chỉ số cải cách hành chính của huyện
212/UBND-NC 04/04/2019 V/v báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp hiện có và nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng năm 2019
211/QĐ-UBND 04/04/2019 V/v đăng ký cấp Chứng thư số chuyên dùng (lần 02)
203/UBND-VX 03/04/2019 V/v triển khai rf sót xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu tiểu dự án 2 (CT 135)
63/BC-UBND 03/04/2019 Tình hình đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở giai đoạn 2015-2020
64/BC-UBND 03/04/2019 Thực trạng cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp và chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện
204/UBND-VX 03/04/2019 Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4 lần thứ 16
202/UBND-TH 03/04/2019 Báo cáo đánh giá công tác phối hợp triển khai thực hiện các NQ của HĐND tỉnh
01/GM-UBND 03/04/2019 Giấy mời họp xã Avương
01/KH-UBND 03/04/2019 Kế hoạch UBND xã Avương
01/CV-UBND 03/04/2019 Văn bản xã Avương
TTHC 03/04/2019 Đăng ký giấy kế hôn xã Avương
TTHC 03/04/2019 Cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa
01/GM-UBND 03/04/2019 Họp giao ban
01/KH-UBND 03/04/2019 Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
199/UBND-KT 02/04/2019 Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2030
200/UBND-KT 02/04/2019 V/v đăng ký chỉ đạo điểm xây dựng thôn đạt chuẩn NTM nằm ngoài phạm vi Đề án thôn khó khăn (1385)
57/TB-TTHĐ 01/04/2019 Kết luận của ông Bh'riu Liếc, Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc giao ban Thường trực HĐND tháng 3/2019
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

    

Văn bản mới

    


 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website