Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1590 items in 80 pages
201/KH-UBND 12/11/2018 Thực hiện NQ số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH TW Đảng về cải cách chính sách BHXH
768/UBND-VX 12/11/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác kết nghĩa 2018 và định hướng nhiệm vụ 2019
767/UBND-VX 12/11/2018 V/v rà soát thống kê hộ gia đình người có uy tín gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 2018
765/UBND-NC 09/11/2018 V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
183/TTr-UBND 09/11/2018 Đề nghị quan tâm tạo điều kiện sưu tầm hiện vật máy bay để trưng bày tại Bảo tàng huyện Tây Giang
182/TTr-UBND 09/11/2018 Đề nghị quan tâm tạo điều kiện sưu tầm hiện vật xe tăng để trưng bày tại Bảo tàng huyện Tây Giang
08-HD/HU 09/11/2018 Kiểm điểm, xếp loại năm 2018
08-HD/HU 09/11/2018 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
251/BC-UBND 08/11/2018 Tổng kết sản xuất nông nghiệp 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019
197/KH-UBND 08/11/2018 Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn huyện
57/HĐND-TT 08/11/2018 V/v triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2016-2021
58/HĐND-TT 08/11/2018 V/v gửi các nội dung cần giải trình đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
59/HĐND-TT 08/11/2018 V/v gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
760/UBND-KT 08/11/2018 V/v đề nghị rà soát các công trình có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, diện tích có rừng tự nhiên nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn ...
761/UBND-VX 08/11/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2018, dự kiến kế hoạch công tác 2019
106/TB-UBND 08/11/2018 Nội dung phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 10/2018
107/TB-UBND 08/11/2018 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Lê Hoàng Linh tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất 2019
1468/QĐ-UBND 08/11/2018 Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện
198/GM-UBND 08/11/2018 Làm việc với Tổ công tác kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và phân công nhiệm vụ
755/UBND-TH 07/11/2018 V/v góp ý dự thảo Đề án thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC tập trung huyện Tây Giang

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website