Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1757 items in 88 pages
760/UBND-KT 08/11/2018 V/v đề nghị rà soát các công trình có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, diện tích có rừng tự nhiên nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn ...
761/UBND-VX 08/11/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2018, dự kiến kế hoạch công tác 2019
106/TB-UBND 08/11/2018 Nội dung phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 10/2018
107/TB-UBND 08/11/2018 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Lê Hoàng Linh tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất 2019
1468/QĐ-UBND 08/11/2018 Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện
198/GM-UBND 08/11/2018 Làm việc với Tổ công tác kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và phân công nhiệm vụ
755/UBND-TH 07/11/2018 V/v góp ý dự thảo Đề án thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC tập trung huyện Tây Giang
Dự thảo 07/11/2018 Đề án: Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC tập trung huyện Tây Giang
751/UBND-NC 06/11/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh
753/UBND-KT 06/11/2018 V/v góp ý dự thảo công tác quản lý đầu tư đối với dự án chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn tỉnh
196/GM-UBND 05/11/2018 Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, truy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt còn thiếu thông tin
750/UBND-TH 05/11/2018 V/v báo cáo nội dung phục vụ Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
21/KH-HĐND 05/11/2018 Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND huyện
54/GM-HĐND 05/11/2018 Họp Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện
56/CV-HĐND 05/11/2018 V/v thay đổi Kế hoạch giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện
195/GM-UBND 05/11/2018 Đăng ký làm việc về nội dung báo chí nêu liên quan đến huyện Tây Giang
49/QĐ-HĐND 05/11/2018 Phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn giám sát
55/QĐ-HĐND 05/11/2018 Thành lập Đoàn giám sát về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững 2017 theo NQ 13/2017/NQ-HĐND và chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển ...
749/UBND-VX 05/11/2018 V/v cho phép sử dụng nguồn Quỹ "Bảo trợ trẻ em" năm 2018
92/KH-UBND 02/11/2018 Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một sử, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành ...

Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

Thông tin - Thông báo

    

 

 

 

 

 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website