Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 4776 items in 239 pages
số03/QC-LĐLĐ 21/03/2018 Quy chế làm việc BTV nhiệm kỳ 2018-2023
3031/QĐ-UBND 23/09/2021 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
08/FM-UBCC 13/04/2021 Tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐNd các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
08/GM-UBND 13/04/2021 Tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐNd các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
271/UBND-VX 09/04/2021 V/v thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
42/GM-UBND 08/04/2021 Uỷ ban nhân dân huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã: Atiêng, Lăng, ...
266/UBND-NC 07/04/2021 Triển khai thực hiện và kê khai Phiếu thu thập thông tin phục vụ Điều tra cơ sở hành chính huyện Tây Giang năm 2021
266/UBND-NC 07/04/2021 Triển khai thực hiện và kê khai Phiếu thu thập thông tin phục vụ Điều tra cơ sở hành chính huyện Tây Giang năm 2021
Hướng dẫn 07/04/2021 Một số lưu ý khiđiền thông tin phiếu điều tra
Phụ lục II 07/04/2021 Hướng dẫn thu thập danh sách bảng kê đơn vị hành chính, tổ chức chính tri-xã hội trong điều tra CSHC năm 2021
Ban kê 07/04/2021 Bảng kê đơn vị hành chính, tổ chức chính trị-xã hội khối địa phương có đến ngày 31/12/2020
4854/BCĐTƯ 07/04/2021 Hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra CSHC năm 2021
209/BNV-BCĐ 07/04/2021 Hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương
793/BNV-BCĐ 07/04/2021 Hướng dẫn một số vướng mắc trong Điều tra CSHC năm 2021
641/BNV-BCĐ 07/04/2021 Hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
776/CĐ-BNV 07/04/2021 Tổ chức thu thập thông tin Điều tra CSHC năm 2021
673/QĐ-UBND 07/04/2021 Điều chỉnh, bổ sung tên gọi, Thành viên BCĐ, Tổ Thường trực BCĐ (lần 2) tỉnh
524/KH-BCĐ 07/04/2021 Điều tra CSHC năm 2021 tỉnh
18/QĐ-BCĐ 07/04/2021 Trưng tập công chức, viên chức tham gia Giám sát viên và Quản trị hệ thống phục vụ Điều tra CSHC năm 2021 tỉnh
41/GM-UBND 07/04/2021 Làm việc với Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam