image banner
Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 70

Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024.

anh tin bai
Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Theo đó, Sở TT-TT sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về cải cách hành chính. Tuyên truyền định hướng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và kết quả triển khai thực hiện.

Tuyên truyền nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính trên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử cải cách hành chính; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng/ trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Phổ biến, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tại Quyêt định số 2817/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024.

Tuyên truyền cải cách hành chính cùng với tuyên truyền chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (toàn trình, một phần) theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

Tuyên truyền, triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó, hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết TTHC cho người dân như hộ tịch, đất đai, lao động - thương binh và xã hội... 

Tuyên truyền các mô hình, sáng kiến hay, hiệu quả; các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 
Tin mới
Tây Giang quê mình
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 2 119
  • Tất cả: 12307

image banner

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TÂY GIANG- QUẢNG NAM
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Tây Giang.
Trưởng ban Ban biên tập: Đồng chí Arất Blúi - Phó chủ tịch UBND huyện.
Địa chỉ: Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 02353.796.016 - Fax:  02353.796.016
Email: taygiang@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử http://taygiang.quangnam.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
 
ipv6 ready

 

                   Chung nhan Tin Nhiem Mang