Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đăng nhập

 
 

Tài liệu kỳ họp thứ hai HĐND huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
06/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
07/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu-chi NSNN, công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng 6 tháng cuối năm và ...
08/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về quyết toán thu, chi NSNN năm 2020
09/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về quyết định chủ trương đầu tư dự án kiên cố hóa giao thông đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện
10/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn ...
11/BC-HĐND 03/08/2021 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện
13/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021
14/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2021
04/BC-HĐND 30/07/2021 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND huyện khóa XI,XII và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND khóa XII
05/BC-HĐND 30/07/2021 Thẩm tra của Ban dân tộc HĐND huyện về tình hình thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2021
03/BC-HĐND 29/07/2021 Báo cáo kết quả hoạt đọng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban KT-XH HĐND huyện
04/GM-TTHD 28/07/2021 Tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/TTr-HĐND 28/07/2021 Đề nghị Ban hành Quy chế làm việc của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/TTr-HĐND 28/07/2021 Đề nghị thông qua Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện
02/BC-HĐND 28/07/2021 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/BC-HĐND 26/07/2021 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện
20/QĐ-TTHĐ 22/07/2021 Triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026