Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 25-59/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 22/02/2021
Người ký: MTT
Ngày hiệu lực: 22/02/2021
Phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:TB.MTTQ.pdf[ Tải về ]13.04 Mb

Nội dung trích yếu :
Phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026