Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 01/GM-TGV
Ngày ban hành: 25/02/2021
Người ký: NVN
Ngày hiệu lực: 25/02/2021
Dự họp phân công nhiệm vụ Thành viên Tổ giúp việc UBBC huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:01.GM.pdf[ Tải về ]181.9 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự họp phân công nhiệm vụ Thành viên Tổ giúp việc UBBC huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026