Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 02/TB-UBBC
Ngày ban hành: 22/02/2021
Người ký: Phùng Thị Dung
Ngày hiệu lực: 22/02/2021
Về nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Về nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026