Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 06/QĐ-UBBC
Ngày ban hành: 08/02/2021
Người ký: UBBC
Ngày hiệu lực: 08/02/2021
Thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:06-UBBC_0001.pdf[ Tải về ]1 Mb

Nội dung trích yếu :
Thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026