Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 07/QĐ-UBBC
Ngày ban hành: 08/02/2021
Người ký: UBBC
Ngày hiệu lực: 08/02/2021
Thành lập Tiểu ban AN, TT, ATXH phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:07-UBBC_0001.pdf[ Tải về ]968.71 Kb

Nội dung trích yếu :
Thành lập Tiểu ban AN, TT, ATXH phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026