Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: DK
Ngày ban hành: 22/02/2021
Người ký: UBBC
Ngày hiệu lực: 22/02/2021
Dự kiến thành lập 23 Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Dukien.pdf[ Tải về ]493.96 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự kiến thành lập 23 Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026