Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 04/CV-UBBC
Ngày ban hành: 05/02/2021
Người ký: UBBC
Ngày hiệu lực: 05/02/2021
Thông báo địa chỉ và số điện thoại, Fax, Email liên hệ UBBC tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:04-UBBC.signed.pdf[ Tải về ]612.21 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông báo địa chỉ và số điện thoại, Fax, Email liên hệ UBBC tỉnh