Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 01/GM-UBBC
Ngày ban hành: 04/02/2021
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 04/02/2021
Tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:01.GM.signed.pdf[ Tải về ]302.79 Kb

Nội dung trích yếu :
Tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026