Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2021-2026

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 92 items in 5 pages
471/QĐ-UBND 22/03/2021 Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và địa biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Ch'ơm
02/BC-UBBC 22/03/2021 Tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Tây Giang
04/TB-UBBC 12/03/2021 Ủy quyền giải quyết công việc của đồng chí Nguyễn Văn Lượm-Chủ tịch UBBC huyện
06/CV-UBBC 12/03/2021 Quy định màu phiếu bầu cử, tin ấn tài liệu, chuẩn bị hòm phiếu phục vụ bầu cử
05/CV-UBBC 12/03/2021 Đề nghị tiếp tục triển khai các bước tiếp theo công tác bầu cử
02/KH-UBBC 12/03/2021 Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
648/QĐ-UBND 12/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 9
353/QĐ-UBND 10/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1
354/QĐ-UBND 10/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2
355/QĐ-UBND 10/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3
356/QĐ-UBND 10/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4
357/QĐ-UBND 10/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5
358/QĐ-UBND 10/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6
359/QĐ-UBND 10/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 7
360/QĐ-UBND 10/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 8
361/QĐ-UBND 10/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 9
362/QĐ-UBND 10/03/2021 Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 10
1179/UBND-NC 09/03/2021 Quy định màu phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
03/TB-UBBC 05/03/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện tại cuộc họp thường kỳ (phiên thứ 2)
01/BC-UBBC 05/03/2021 Tóm tắt tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Tây Giang thời gian qua