Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2479/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/08/2019
Người ký: ĐK
Ngày hiệu lực: 02/08/2019
Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục: hành chính cấp huyện tlĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã Hội
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:190802. PL2479_SLDTBXH_Cap huyen.xlsx[ Tải về ]54.91 Kb

Nội dung trích yếu :
Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục: hành chính cấp huyện tlĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã Hội