Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Video

Văn bản tuyên truyền

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 50 items in 3 pages
322/UBND-VX 23/04/2020 Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
321/UBND-NC 23/04/2020 Báo cáo kết quả xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
306/UBND-VX 21/04/2020 Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 13/3/2020 của Thủ tướng Chính ...
39/TB-UBND 21/04/2020 Kết luận của đồng chí Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 20/4/2020
60/GM-UBND 20/04/2020 UBND huyện tổ chức họp BCĐ cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để nghe báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
303/UBND-NC 20/04/2020 Triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
296/UBND-VX 17/04/2020 Tiếp tục cho học sinh trên địa bàn huyện nghỉ học; quản lý giáo viên, nhân viên, người lao động và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...
289/UBND-TH 16/04/2020 Kiểm tra, rà soát đời sống nhân dân trong thời gian cách ly xã hội
01/BC-BCĐ 16/04/2020 Kết quả kiểm tra việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã
291/UBND-VX 16/04/2020 Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
292/UBND-VX 16/04/2020 Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
58/GM-UBND 15/04/2020 UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra, khảo sát thực tế khu cách ly tập trung, các chốt chặn trên tuyến biên giới và làm việc với UBND huyện Tây Giang về công ...
283/UBND-VX 15/04/2020 Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công thời ...
266/UBND-VX 13/04/2020 Tiếp tục cho học sinh trên địa bàn huyện nghỉ học; quản lý giáo viên, nhân viên, người lao động và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...
70/BC-UBND 09/04/2020 Báo cáo nhanh tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
338/QĐ-UBND 08/04/2020 Bổ sung thành viên BCĐ và TGV cấp huyện phòng, chống Covid-19
257/UBND-NC 08/04/2020 Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
01/KH-BCĐ 06/04/2020 Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Tây Giang
241/UBND-TH 03/04/2020 Rà soát, quản lý người từ các địa phương có dịch về địa bàn
240/UBND-TH 03/04/2020 Khiểm tra việc chấp hành thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP và Công văn 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh