Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: baocao
Ngày ban hành: 10/01/2020
Người ký: DT
Ngày hiệu lực: 10/01/2020
Kết quả thực hiện công tác lâm nghiệp năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:baocaohuyenLN_2019..doc[ Tải về ]112.5 Kb
File thứ 2:PHỤ LỤC 01 văn ban ban hanh.docx[ Tải về ]11.33 Kb

Nội dung trích yếu :
Kết quả thực hiện công tác lâm nghiệp năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn huyện