Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: QĐ
Ngày ban hành: 10/01/2020
Người ký: DT
Ngày hiệu lực: 10/01/2020
Giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ nghèo; đào tào nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho các xã năm 2020
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ nghèo; đào tào nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho các xã năm 2020