Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: QĐ
Ngày ban hành: 10/01/2020
Người ký: DT
Ngày hiệu lực: 10/01/2020
Giao chỉ tiêu thuộc CT MTQG xây dựng NTM cho các xã năm 2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Quyet dinh giao chi tieu CT MTQG xây dựng NTM năm 2020.pdf[ Tải về ]679.23 Kb

Nội dung trích yếu :
Giao chỉ tiêu thuộc CT MTQG xây dựng NTM cho các xã năm 2020