Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công bố Danh mục TTHC

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1258/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/04/2019
Người ký: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 26/04/2019
Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Cap xa.pdf[ Tải về ]2.54 Mb

Nội dung trích yếu :
Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh