Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công bố Danh mục TTHC

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 45 items in 3 pages
4137/QĐ-UBND 19/12/2019 Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3887/QĐ-UBND 28/11/2019 Công bố Danh mục TTHC được ban hành mới; danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở VH,TT&DL
3631/QĐ-UBND 12/11/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở ...
3400/QĐ-UBND 28/10/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh
3401/QĐ-UBND 28/10/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải
3393/QĐ-UBND 25/10/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3293/QĐ-UBND 16/10/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng ...
3267/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông ...
3267/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát ...
3046/QĐ-UBND 24/09/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
2714/QĐ-UBND 07/09/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
2629/QĐ-UBND 19/08/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải
2588/QĐ-UBND 14/08/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương ...
2518/QĐ-UBND 06/08/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của SởTài chính tỉnh
2478/QĐ-UBND 02/08/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở ...
2003/QĐ-UBND 18/06/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương ...
1606/QĐ-UBND 31/05/2019 Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
1291/QĐ-UBND 03/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1258/QĐ-UBND 26/04/2019 Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh
1257/QĐ-UBND 26/04/2019 Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh