Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công bố Danh mục TTHC

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
3031/QĐ-UBND 23/09/2021 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
2948/QĐ-UBND 16/09/2019 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
2836/QĐ-UBND 06/09/2019 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Nội Vụ
2479/QĐ-UBND 02/08/2019 Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục: hành chính cấp huyện tlĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã Hội
2292/QĐ-UBND 17/07/2019 Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực GTVT
2165/QĐ-UBND 04/07/2019 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Tài Chính
2164/QĐ-UBND 04/07/2019 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch
2110/QĐ-UBND 28/06/2019 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Tư Pháp
2092/QĐ-UBND 27/06/2019 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2089/QĐ-UBND 27/06/2019 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
2088/QĐ-UBND 27/06/2019 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Xây dựng
2087/QĐ-UBND 27/06/2019 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
2086/QĐ-UBND 27/06/2019 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Công Thương