Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Ch'ơm

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND xã Ch'ơm
Số/Ký hiệu: 03/BC-UBND
Ngày ban hành: 20/05/2019
Người ký: Bríu Hồ
Ngày hiệu lực: 30/05/2019
Báo cáo NTM
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:KH xay dung NTM xa ch'om 2019-2020.doc[ Tải về ]344.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo 6 tháng xây dựng NTM năm 2019