Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Ch'ơm

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: HĐND xã Ch'ơm
Số/Ký hiệu: 01/TB-HĐND
Ngày ban hành: 17/04/2019
Người ký: sssss
Ngày hiệu lực: 17/04/2019
Trích yếu nội dung thông báo
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:02.BCĐ ISO.pdf[ Tải về ]290.96 Kb

Nội dung trích yếu :
Trích yếu nội dung thông báo