Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Ch'ơm

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND xã Ch'ơm
Số/Ký hiệu: 12/TB-UBND
Ngày ban hành: 22/05/2019
Người ký: Bríu Hồ
Ngày hiệu lực: 22/05/2019
V/v nhận tiền điện
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Về việc nhận điện