Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Ch'ơm

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
28-CV/ĐU 12/10/2019 Triển khai các Chỉ thị Nghị quyết của cấp trên
28-CV/ĐU 12/10/2019 Triển khai các Chỉ thị Nghị quyết của cấp trên
03/BC-UBND 20/05/2019 Báo cáo 6 tháng xây dựng NTM năm 2019
12/TB-UBND 22/05/2019 Về việc nhận điện
01-CV/ĐU 17/04/2019 Trích yếu nội dung văn bản
01/TB-HĐND 17/04/2019 Trích yếu nội dung thông báo
01/KH-UBND 17/04/2019 Trích yếu nội dung Kế hoạch