Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Tr'hy

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND xã Tr'hy
Số/Ký hiệu: 01-BC/ĐU
Ngày ban hành: 29/04/2019
Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 29/05/2019
Báo cáo tình hình quý 1/2019
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:2016-04-12 06.25.14.jpg[ Tải về ]1.95 Mb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo tình hình KTXHQPAN