Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Avương

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND xã Avương
Số/Ký hiệu: 01/GM-UBND
Ngày ban hành: 03/04/2019
Người ký: abc
Ngày hiệu lực: 03/04/2019
Giấy mời họp xã Avương
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:53.GM-UBND.signed.pdf[ Tải về ]338.41 Kb

Nội dung trích yếu :
Giấy mời họp xã Avương