Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

 

Tin tức-Sự kiện

Tin túc sự kiện xã Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:58
Đọc tiếp

Chính tri-Xã hội

Chính trị xã hội xã Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:57
Đọc tiếp

Giáo dục-Y tế

Giáo dục y tế xã Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:45
Đọc tiếp

Văn hóa-Xã hội

Nhà có số, làng có bảng tên Xã Lăng, 24/05/2019, Lượt xem:39
Nhà có số, làng có tên là cách làm hay ở vùng đồng bào dân tộc Cơ-tu huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Việc cắm bảng tên làng, đánh số nhà ở các bản làng định cư để thuận tiện trong công tác quản lý hành chính là cách làm rất riêng biệt và độc đáo ở Tây Giang.
Đọc tiếp
Văn hóa xã hội xã Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:49
Đọc tiếp

Kinh tế-Tài chính

Kinh tế tài chính Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:40
Đọc tiếp

Quốc phòng-An ninh

Quốc phòng an ninh xa Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:41
Đọc tiếp

Xây dựng nông thôn mới

kkllljgj Xã Lăng, 11/06/2019, Lượt xem:34
kkllljgj
Đọc tiếp
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 28/10/2013 và Kết luận số 38-KL/HU, ngày 10/10/2018 của BTV Huyện ủy Tây Giang về xây dựng nông thôn mới Xã Lăng, 24/05/2019, Lượt xem:81
quyêt tam thực hiện thắng lợi nghin 14
Đọc tiếp
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 28/10/2013 và Kết luận số 38-KL/HU, ngày 10/10/2018 của BTV Huyện ủy Tây Giang về xây dựng nông thôn mới Xã Lăng, 24/05/2019, Lượt xem:80
quyêt tam thực hiện thắng lợi nghin 14
Đọc tiếp
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 28/10/2013 và Kết luận số 38-KL/HU, ngày 10/10/2018 của BTV Huyện ủy Tây Giang về xây dựng nông thôn mới Xã Lăng, 24/05/2019, Lượt xem:81
quyêt tam thực hiện thắng lợi nghin 14
Đọc tiếp
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 28/10/2013 và Kết luận số 38-KL/HU, ngày 10/10/2018 của BTV Huyện ủy Tây Giang về xây dựng nông thôn mới Xã Lăng, 24/05/2019, Lượt xem:41
vv
Đọc tiếp
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 28/10/2013 và Kết luận số 38-KL/HU, ngày 10/10/2018 của BTV Huyện ủy Tây Giang về xây dựng nông thôn mới Xã Lăng, 24/05/2019, Lượt xem:168
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 14
Đọc tiếp

Xây dựng Đảng

quyet dinh phan cong BTV, BCH ve cac chi bo truc thuoch Đang uy Xã Lăng, 17/06/2019, Lượt xem:33
quyet dinh phan cong BTV, BCH ve cac chi bo truc thuoch Đang uy
Đọc tiếp
phanmmm Xã Lăng, 11/06/2019, Lượt xem:39
Đọc tiếp
Xây dựng Đảng xã Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:47
Đọc tiếp

Giới thiệu chung xã Lăng

Tra cứu văn bản

Văn bản mới

Phần mềm Hành chính công 

Liên kết Website

Đăng nhập