Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

 

Tin tức-Sự kiện

Tin túc sự kiện xã Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:30
Đọc tiếp

Chính tri-Xã hội

Chính trị xã hội xã Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:31
Đọc tiếp

Giáo dục-Y tế

Giáo dục y tế xã Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:22
Đọc tiếp

Văn hóa-Xã hội

Nhà có số, làng có bảng tên Xã Lăng, 24/05/2019, Lượt xem:14
Nhà có số, làng có tên là cách làm hay ở vùng đồng bào dân tộc Cơ-tu huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Việc cắm bảng tên làng, đánh số nhà ở các bản làng định cư để thuận tiện trong công tác quản lý hành chính là cách làm rất riêng biệt và độc đáo ở Tây Giang.
Đọc tiếp
Văn hóa xã hội xã Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:23
Đọc tiếp

Kinh tế-Tài chính

Kinh tế tài chính Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:22
Đọc tiếp

Quốc phòng-An ninh

Quốc phòng an ninh xa Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:21
Đọc tiếp

Xây dựng Đảng

quyet dinh phan cong BTV, BCH ve cac chi bo truc thuoch Đang uy Xã Lăng, 17/06/2019, Lượt xem:2
quyet dinh phan cong BTV, BCH ve cac chi bo truc thuoch Đang uy
Đọc tiếp
phanmmm Xã Lăng, 11/06/2019, Lượt xem:8
Đọc tiếp
Xây dựng Đảng xã Lăng Xã Lăng, 29/03/2019, Lượt xem:27
Đọc tiếp

Giới thiệu chung xã Lăng

Tra cứu văn bản

Văn bản mới

Phần mềm Hành chính công
 
Liên kết Website

Đăng nhập