Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Anông

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: UBND xã Anông
Số/Ký hiệu: 01/CTr-UBND
Ngày ban hành: 02/03/2020
Người ký: Yđêl Bốn
Ngày hiệu lực: 02/03/2020
Chương trình
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CT CONG TAC NAM 2020.docx[ Tải về ]29.81 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình công tác năm 2020