Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Anông

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND xã Anông
Số/Ký hiệu: 05/BC-UBND
Ngày ban hành: 19/02/2020
Người ký: Yđêl Bốn
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Báo cáo tháng 2 năm 2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:BC THANG 2 NAM 2020.docx[ Tải về ]23.64 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội, An ninh và quốc phòng tháng 02
và nhiệm vụ công tác tháng 3/2020