Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Anông

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND xã Anông
Số/Ký hiệu: 26/BC-UBND
Ngày ban hành: 13/09/2019
Người ký: Yđêl Bốn
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:BAO CAO 09 THANG DAU NAM 2019.docx[ Tải về ]33.15 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019