Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Anông

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND xã Anông
Số/Ký hiệu: 23/BC-UBND
Ngày ban hành: 30/08/2019
Người ký: Alăng Láy
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QPAN tháng 8 năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:BC Thang 8.docx[ Tải về ]28.03 Kb
File thứ 2:Bao cao 6 thang dau nam 2019.doc[ Tải về ]126.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QPAN tháng 8 năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019