Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Anông

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND xã Anông
Số/Ký hiệu: 20/BC-UBND
Ngày ban hành: 26/06/2019
Người ký: Yđêl Bốn
Ngày hiệu lực: 26/06/2019
Báo cáo
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Bao cao 6 thang dau nam 2019.doc[ Tải về ]126.5 Kb
File thứ 2:Bao cao 6 thang dau nam 2019.doc[ Tải về ]126.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019