Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã Anông

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND xã Anông
Số/Ký hiệu: 14/BC-UBND
Ngày ban hành: 11/06/2019
Người ký: Yđêl Bốn
Ngày hiệu lực: 11/06/2019
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:BC CCHC QUY II-MAU 2 , 2019.docx[ Tải về ]68.5 Kb
File thứ 2:BC CCHC QUY II-MAU 2 , 2019.docx[ Tải về ]68.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II năm 2019
và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2019