Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Chuyên Trang Thông tin điện tử xã Anông.

 

Về việc vận chuyển nhà ở tại thôn Z'rượt

Nhân dân và Cán bộ, công chức, những người hoạt không chuyên trách xã Anông, Lực lượng DQTT xã, Lực lượng Đồn Biên phòng Anông, Đoàn viên Thanh niên các thôn trên địa bàn xã cùng tham gia vận chuyển nhà...

Đoàn kiểm tra của huyện Tây Giang xuống làm việc tại 5/5 thôn trên địa bàn xã Anông

Thực hiện quyết định số 2199-QĐ/HU, ngày 03/6/2019 của huyện ủy Tây giang Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 14-NQ/HU,...

Text/HTML

Text/HTML

Tin tức-Sự kiện

HĐND xã Anông tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xã Anông, 11/07/2019, Lượt xem:46
Sáng ngày 05/7/2019, HĐND xã Anông khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đọc tiếp
Về việc vận chuyển nhà ở tại thôn Z'rượt
Xã Anông, 11/07/2019, Lượt xem:62
Nhân dân và Cán bộ, công chức, những người hoạt không chuyên trách xã Anông, Lực lượng DQTT xã, Lực lượng Đồn Biên phòng Anông, Đoàn viên Thanh niên các thôn trên địa bàn xã cùng tham gia vận chuyển nhà ở của các hộ dân trong thôn Z’rượt.
Đọc tiếp
HĐND xã Anông tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xã Anông, 10/07/2019, Lượt xem:95
Sáng ngày 05/7/2019, HĐND xã Anông khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đọc tiếp
Về việc vận chuyển nhà ở tại thôn Z'rượt
Xã Anông, 10/07/2019, Lượt xem:50
Nhân dân và Cán bộ, công chức, những người hoạt không chuyên trách xã Anông, Lực lượng DQTT xã, Lực lượng Đồn Biên phòng Anông, Đoàn viên Thanh niên các thôn trên địa bàn xã cùng tham gia vận chuyển nhà ở của các hộ dân trong thôn Z’rượt.
Đọc tiếp
HĐND xã Anông tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xã Anông, 10/07/2019, Lượt xem:76
HĐND xã Anông tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đọc tiếp

Chính trị-Xã hội

SDFDSFSDF
Xã Anông, 20/03/2019, Lượt xem:48
;kipiopuitỳtfgg
Đọc tiếp

Văn hóa-Xã hội

ểwrewfdsfsdfdsfsfsf
Xã Anông, 29/03/2019, Lượt xem:47
Đọc tiếp

Giáo dục-Y tế

rtytruytutyiyuiyuiyuiyuiyui
Xã Anông, 29/03/2019, Lượt xem:33
Đọc tiếp

Kinh tế-Tài chính

234r32r342rewrewrewr
Xã Anông, 29/03/2019, Lượt xem:35
Đọc tiếp

Quốc phòng-An ninh

GHFRHFHFDGDFG
Xã Anông, 29/03/2019, Lượt xem:41
Đọc tiếp

Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng Đảng

Thông báo
Xã Anông, 27/05/2019, Lượt xem:62
Thông báo kết luận họp BTV Đảng ủy tháng 5 năm 2019
Đọc tiếp
rteewwerewrqwwe123213123123123123133
Xã Anông, 29/03/2019, Lượt xem:38
Đọc tiếp

Thông tin chung xã Anông

Tra cứu văn bản 

Liên kết Website

Đăng nhập