Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản HĐND huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 133 items in 7 pages
06/GM-TTHĐ 06/09/2021 Dự họp giao ban thường trực HĐND huyện
03/NQ-HĐND 06/08/2021 Về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2020
04/NQ-HĐND 06/08/2021 Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2021
05/NQ-HĐND 06/08/2021 Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công ...
06/NQ-HĐND 06/08/2021 Về quyết định chủ trương đầu tư dự án kiên cố hóa giao thông đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện năm 2021
07/TB-HĐND 06/08/2021 Kết quả kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
08/NQ-HĐND 06/08/2021 Ban hành chương trình giám sát của HĐND huyện Tây Giang năm 2022
09/NQ-HĐND 06/08/2021 Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
10/NQ-HĐND 06/08/2021 Về bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
11/NQ-HĐND 06/08/2021 Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
06/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
07/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu-chi NSNN, công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng 6 tháng cuối năm và ...
08/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về quyết toán thu, chi NSNN năm 2020
09/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về quyết định chủ trương đầu tư dự án kiên cố hóa giao thông đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện
10/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn ...
11/BC-HĐND 03/08/2021 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện
13/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021
14/BC-HĐND 03/08/2021 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2021
04/BC-HĐND 30/07/2021 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND huyện khóa XI,XII và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND khóa XII
05/BC-HĐND 30/07/2021 Thẩm tra của Ban dân tộc HĐND huyện về tình hình thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2021