Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản HĐND huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 35 items in 2 pages
63/TB-TTHĐ 12/06/2019 Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã 06 tháng đầu năm 2019
67/GM-TTHĐ 10/06/2019 Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã 06 tháng đầu năm 2019
71/HĐND-TT 10/06/2019 V/v phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị giao ban
30/KH-HĐND 10/06/2019 Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Tổ chức đại biểu HĐND và Thường trực HĐND các xã
72/HĐND-TT 10/06/2019 V/v chuẩn bị báo cáo, tham luận phục vụ Hội nghị giao ban
62/TT-TTHĐ 10/06/2019 Kết luận của bà Phùng Thị Dung, Phó Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 5/2019
64/QĐ-HĐND 05/06/2019 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã Lăng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
63/QĐ-HĐND 05/06/2019 Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Lăng, nhiệm kỳ 2016-2021
72/NQ-HĐND 29/05/2019 Phê chuẩn nhân sự bổ sung Ủy viên Ban KT-XH HĐND huyện Tây Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
73/NQ-HĐND 29/05/2019 Phê chuẩn nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Tây Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
60a/TB-HĐND 22/05/2019 Kết quả kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
69/NQ-HĐND 20/05/2019 Bầu chức danh Trưởng ban Pháp chế của HĐND huyện Tây Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
61/QĐ-TTHĐ 13/05/2019 Triệu tập kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
57/TB-TTHĐ 01/04/2019 Kết luận của ông Bh'riu Liếc, Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc giao ban Thường trực HĐND tháng 3/2019
65/HĐND-TH 27/03/2019 V/v đề xuất nội dung giám sát năm 2020 của HĐND huyện
56/TB-HĐND 27/03/2019 Thời gian giám sát của TT HĐND huyện về công tác tuyển sinh HS lớp 5 vào lớp 6 tại trường THPT DTNT THCS Tây Giang
60/QĐ-HĐND 27/03/2019 Về việc thành lập Đoàn giám sát
11/CTr-HĐND 06/03/2019 Chương trình công tác năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện
25/KH-HĐND 06/03/2019 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện
01/CTr-TTHĐ 02/03/2019 Chương trình công tác của TT HĐND huyện năm 2019Phần mềm Hành chính công