Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản HĐND huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 22 items in 2 pages
57/TB-TTHĐ 01/04/2019 Kết luận của ông Bh'riu Liếc, Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc giao ban Thường trực HĐND tháng 3/2019
65/HĐND-TH 27/03/2019 V/v đề xuất nội dung giám sát năm 2020 của HĐND huyện
56/TB-HĐND 27/03/2019 Thời gian giám sát của TT HĐND huyện về công tác tuyển sinh HS lớp 5 vào lớp 6 tại trường THPT DTNT THCS Tây Giang
60/QĐ-HĐND 27/03/2019 Về việc thành lập Đoàn giám sát
11/CTr-HĐND 06/03/2019 Chương trình công tác năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện
25/KH-HĐND 06/03/2019 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện
01/CTr-TTHĐ 02/03/2019 Chương trình công tác của TT HĐND huyện năm 2019
53/TB-TTHĐ 02/03/2019 Kết luận của ông Bh'ríu Liếc, Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện tháng 02/2019
52/TB-HĐND 02/03/2019 Lịch tiếp công dân năm 2019 của HĐND huyện Tây Giang khóa XI và của ông Bh'ríu Liếc, đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
24/KH-HĐND 02/03/2019 Giám sát công tác tuyển sinh học sinh lớp 5 và lớp 6 tại Trường Phổ thông DTNR THCS Tây Giang
23/KH-HĐND 28/02/2019 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019
123/BC-HĐND 21/01/2019 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
51/TB-HĐND 08/01/2019 Kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
65/NQ-HĐND 26/12/2018 Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2019 trên địa bàn huyện
67/NQ-HĐND 26/12/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
66/NQ-HĐND 26/12/2018 Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
64/NQ-HĐND 26/12/2018 Về chương trình hoạt động năm 2019 của HĐND huyện
50/TB-HĐND 04/12/2018 Kết luận của ông Bh'riu Liếc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã 6 tháng cuối năm 2018
102/BC-HĐND 04/12/2018 Kết quả hoạt động của HĐND huyện, xã từ đầu năm 2018 đến nay
61/HĐND-TT 03/12/2018 V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh nhiệm vụ chi NSNN năm 2018


Phần mềm Hành chính công