Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản HĐND huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 144 items in 8 pages
96/TB-HĐND 06/04/2021 Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí CT HĐND huyện.
128/HĐND-TH 31/03/2021 Phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện
103/GM-TTHĐ 30/03/2021 Dự phiên họp giao ban Thường trực HĐND huyện
102.GM-TTHĐ 08/03/2021 TT HĐND huyện tổ chức cuộc họp mở rộng để giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
52/TTr-HĐND 05/03/2021 Đề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Tây Giang, nhiệm kỳ 2016-2021
104/NQ-HĐND 04/03/2021 Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Tây Giang, nhiệm kỳ 2016-2021
103/NQ-HĐND 04/03/2021 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐNd huyện Tây Giang, nhiệm kỳ 2016-2021
100/QĐ-TTHĐ 25/02/2021 Triệu tập kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
101/GM-TTHĐ 25/02/2021 Tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
126/HĐND-TH 02/02/2021 Đề nghị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
51/KH-HĐND 29/01/2021 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện
23/CTr-HĐND 29/01/2021 Công tác năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện
218/BC-HĐND 27/01/2021 Kết quả công tác tháng 1 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 2/2012
01/PA-TTHĐND 27/01/2021 Cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người đuwọc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
100/GM-TTHĐ 22/01/2021 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch để bàn, thống nhất dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu phục vụ bầu cử đại biểu HĐND khóa XII, nhiệm ...
93/TB-HĐND 20/01/2021 Thay đổi thời gian tổ chức họp liên tịch
124/HĐND-TH 20/01/2021 Triển khai chuẩn bị công tác bầu cử HĐND cấp xã
20/CTr-BDT 14/01/2021 Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND
21/CTr-BDT 14/01/2021 Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND
50/KH-HĐND 14/01/2021 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc huyện