Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản HĐND huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 72 items in 4 pages
168/BC-HĐND 24/03/2020 Kết quả công tác tháng 3, quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II tháng 4/2020 của TT HĐND và các Ban của HĐND huyện
41/KH-HĐND 19/03/2020 Triển khai thực Chương trình giám sát năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện
76/QĐ-HĐND 17/03/2020 Về việc thành lập Đoàn giám sát
79/TB-TTHĐ 16/03/2020 Thời gian giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả triển khai thực hiện NQ 31/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về tập trung trả nợ vốn đầu ...
39/KH-BKTXH 16/03/2020 Triển khai thực Chương trình giám sát năm 2020 của Ban KT-XH HĐND huyện
15/CTr-BKTXH 16/03/2020 Giám sát năm 2020 của Ban KT-XH HĐND huyện
40/KH-BDT 16/03/2020 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện
16/CTr-BDT 16/03/2020 Công tác của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2020
17/CTr-BDT 16/03/2020 Hoạt động giám sát năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện
38/KH-HĐND 13/03/2020 Giám sát việc triển khai thực hiện NQ số 31/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về tập trung trả nợ vốn đầu tư XDCB trong những năm qua, 2017-2019
91/UBND-TH 05/03/2020 Đề xuất nội dung giám sát năm 2021 của HĐND
37/KH-HĐND 04/03/2020 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
167/BC-HĐND 04/03/2020 Kết quả công tác tháng 01-02/2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2020 của TT HĐND và các Ban của HĐND huyện
01/CTr-TTHĐ 04/03/2020 Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2020
80/GM-UBND 25/02/2020 Dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện
78/TB-HĐND 17/02/2020 Lịch tiếp công dân năm 2020 của HĐND huyện Tây Giang khóa XI và của ông Bh'riu Liếc, đại biểu HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
81/NQ-HĐND 28/12/2019 Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
82/NQ-HĐND 28/12/2019 Nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2020 trên địa bàn huyện Tây Giang
83/NQ-HĐND 28/12/2019 Chương trình hoạt động năm 2020 của HĐND huyện
84/NQ-HĐND 28/12/2019 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021