Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản HĐND huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 88 items in 5 pages
99/HĐND-TH 02/07/2020 Thống nhất chủ trương cắt giảm, bổ sung và tạm ứng ngân sách để thực hiện một số nhiệm vụ chi bức xúc, phát sinh ngoài dự toán 2020
172/BC-HĐND 02/07/2020 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
45/KH-HĐND 02/07/2020 Khảo sát phục vụ kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
171/BC-HĐND 25/06/2020 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chuwong trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND huyện
44/KH-HĐND 16/06/2020 Tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
85/TB-HĐND 16/06/2020 Giám sát việc chấp hành dự toán thu-chi NSNN, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản trong năm 2019-2020 và công tác ATVSTP ở bếp ăn bán trú, căn tin các ...
84/TB-TTHĐ 04/06/2020 Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
84/GM-TTHĐ 20/05/2020 Dự họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XI
97/HĐND-TH 14/05/2020 Thống nhất điều chỉnh tên danh mục công trình đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020 trên địa bàn huyện
42/KH-HĐND 11/05/2020 Tổ chức Hội nghị giao ban TT HĐND với các Tổ đại biểu HĐND huyện và TT HĐND các xã
82/TB-TTHĐ 11/05/2020 Thời gian giám sát của TT HĐND huyện về kết quả triển khai thực hiện NQ 31/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về tập trung trả nợ vốn đầu tư XDCB ...
81/TB-TTHĐ 05/05/2020 Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Bh'riu Liếc tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện tháng 4/2020
96/HĐND-TH 05/05/2020 Giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách thuộc cấp huyện quản lý
94/HĐND-TH 29/04/2020 Thống nhất chủ trương triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2020
95/HĐND-TH 29/04/2020 Thống nhất nội dung nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Atiêng và vùng phụ cận huyện Tây Giang 2025 và 2035
83/GM-TTHĐ 24/04/2020 HĐND huyện tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả hoạt động tháng 4; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2020 và một số nội dung có liên quan ...
168/BC-HĐND 24/03/2020 Kết quả công tác tháng 3, quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II tháng 4/2020 của TT HĐND và các Ban của HĐND huyện
41/KH-HĐND 19/03/2020 Triển khai thực Chương trình giám sát năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện
76/QĐ-HĐND 17/03/2020 Về việc thành lập Đoàn giám sát
79/TB-TTHĐ 16/03/2020 Thời gian giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả triển khai thực hiện NQ 31/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về tập trung trả nợ vốn đầu ...