Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 112 items in 6 pages
15/BC-UBND 23/01/2019 Kết quả rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
12/BC-UBND 17/01/2019 Tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập
08/BC-UBND 10/01/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện QĐ 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia ...
04/BC-UBND 08/01/2019 Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 2018
01/TB-UBND 03/01/2019 Tình hình trong dịp Tết Dương lịch năm 2019 trên địa bàn huyện Tây Giang
316/BC-UBND 27/12/2018 Về kết quả thực hiện tu bổ di tích cấp tỉnh trên địa bàn huyện Tây Giang
313/BC-UBND 27/12/2018 Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019
181/BC-UBND 18/12/2018 Công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
268/BC-UBND 06/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tây Giang 2018
265/BC-UBND 04/12/2018 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình KT-XH, QP-AN tháng 11; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2018
263/BC-UBND 27/11/2018 Diện tích đất sản xuất nông nghiệp đuọc miễn thu giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 và lập kế hoạch diện tích năm 2019
255/BC-UBND 15/11/2018 Kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2018, dự kiến kế hoạch công tác dân tộc năm 2019
254/BC-UBND 14/11/2018 Kiểm tra, rà soát xử lý văn bản ban hành trái pháp luật
253/BC-UBND 14/11/2018 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
251/BC-UBND 08/11/2018 Tổng kết sản xuất nông nghiệp 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019
248/BC-UBND 02/11/2018 Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; tình hình KT-XH-QPAN tháng 10 và nhiệm vụ trọng tháng 11/2018
242/BC-UBND 31/10/2018 Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện chi cho nhiệm vụ ử dụng, chuyển giao công nghệ từ nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2018 và dự toán ...
246/BC-UBND 31/10/2018 Kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ hưởng cơ chế hỗ trợ NQ 12/2017/NQ-HĐND ngày 18/4/2017 của HĐND tỉnh
239/BC-UBND 24/10/2018 Kết quả kiểm tra các mặt bằng bố trí dân cư tập trung có nguy cơ sạt lở để chủ động trong công tác PCTT&TKCN 2018
100/BC-HĐND 08/10/2018 Kết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ công tác trọng tậm tháng 10/2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

    
    

Phần mềm Hành chính công