Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 262 items in 14 pages
158/BC-UBND 30/07/2020 Kết quả thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020
170/BC-UBND 08/07/2020 Kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và một số giải pháp quản lý, điều hành 6 tháng còn lại của năm 2020
171/BC-UBND 08/07/2020 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020
165/BC-UBND 07/07/2020 Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của xã Atiêng năm 2020
159/BC-UBND 06/07/2020 Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện
157/BC-UBND 30/06/2020 Đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư, xây dựng 11 phòng học tạm trên địa bàn huyện Tây Giang
152/BC-UBND 26/06/2020 Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020
147/BC-UBND 25/06/2020 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn đã được giao đất, cho thuê đất nhưng triển khai chậm, chưa triên khai hoặc triên khai nhưng sử dụng ...
149/BC-UBND 25/06/2020 Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020
146/BC-UBND 23/06/2020 Tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng CCC rừng 6 tháng đầu năm 2020
145/BC-UBND 23/06/2020 Đánh giá hiện trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn, đề xuất Phương án cấp nước sạch phân tán và vùng nông thôn trên huyện Tây Giang
142/BC-UBND 19/06/2020 Không xét tieu chí số 7 cơ sở hạ tầng thuwong mại nông thôn trong CT MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của UBND xã Atiêng
140/BC-UBND 18/06/2020 Số lượng đối tượng và kinh phí thực hiện NQ số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
124/BC-UBND 05/06/2020 Kết quả thực hiện NQ 32/NQ-HĐND của HĐND về đầu tư phát triển du lịch huyện Tây Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030
123/BC-UBND 05/06/2020 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình KT-QP-AN tháng 5; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2020
120/BC-UBND 04/06/2020 Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc XT MTQG giảm nghèo bền vững từ năm 2018 đến tháng 5/2020
116/BC-UBND 29/05/2020 Tình hình thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển Du lịch
117/BC-UBND 29/05/2020 Kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn và công tác bảo tồn, phát triển làng nghề giai đoạn 2011-2020
112a/BC-UBND 26/05/2020 Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện 2016-2020
170/BC-HĐND 26/05/2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện năm 2020

    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch