Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 333 items in 17 pages
12/BC-UBND 18/01/2021 Tổ chức kiểm tra, rà soát việc hỗ trợ gạo cứu đói Nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt năm 2020
11/BC-UBND 13/01/2021 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện Tây Giang
08/BC-UBND 13/01/2021 Tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2020-2021
08/BC-UBND 13/01/2021 Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2020
04/BC-UBND 08/01/2021 Tình hình thanh toán, giải ngân kinh phí sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020)
17/BC-UBND 07/01/2021 Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngà nước năm 2020
03/BC-UBND 05/01/2021 Công tác bồi thường Nhà nước năm 2020
02/BC-UBND 05/01/2021 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
01/BC-UBND 04/01/2021 Kết quả rà soát, kiện toàn cơ quan Phòng Dân tộc trên địa bàn huyện Tây Giang
341/BC-UBND 31/12/2020 Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2020
342/BC-UBND 31/12/2020 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
340/BC-UBND 29/12/2020 Kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi giai đoạn 2015-2020
336/BC-UBND 25/12/2020 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020
337/BC-UBND 25/12/2020 Xác định các xã thuộc khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn
331/BC-UBND 21/12/2020 Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2021 và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021
323/BC-UBND 17/12/2020 Kết quả công tác khối Nội chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
319/BC-UBND 16/12/2020 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống thiên tai và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020 trên địa bàn huyện
309/BC-UBND 07/12/2020 Triển khai thực hiện Công văn số 7661/UBND-KTN ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
305/BC-UBND 02/12/2020 Kết quả đánh giá, xếp loại đối với công chức là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện ...
304/BC-UBND 01/12/2020 Kết quả đánh giá, xếp loại đối với tập thể UBND các xã năm 2020

    
    

Phần mềm Hành chính công