Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 381 items in 20 pages
297/BC-UBND 08/09/2021 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tây Giang ngày 07/9/2021
298/BC-UBND 08/09/2021 ình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 và hằng năm
299/BC-UBND 08/09/2021 Tình hình thực hiện quản lý xe ô tô tập trung tại Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện
292/BC-UBND 07/09/2021 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tây Giang ngày 06/9/2021
291/BC-UBND 06/09/2021 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tây Giang ngày 05/9/2021
264/BC-UBND 23/08/2021 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tây Giang ngày 21/8/2021
238/BC-UBND 04/08/2021 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
232/BC-UBND 02/08/2021 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
226/BC-UBND 29/07/2021 Tình hình kinh tế, xã hội-quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
222/BC-UBND 27/07/2021 Kết quả tình hình thực hiện dự toán thu-chi NSNN và dự kiến danh mục đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện
221/BC-UBND 27/07/2021 Kết quả tình hình thực hiện dự toán thu-chi NSNN, công tác đàu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và dự kiến danh mục ...
216/BC-UBND 23/07/2021 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tây Giang ngày 22/7/2021
212/BC-UBND 21/07/2021 Báo cáo nhanh tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tây Giang ngày 20/7/2021
210/BC-UBND 20/07/2021 BÁO CÁO NHANH Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tây Giang ngày 19/7/2021
169/BC-UBND 30/06/2021 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
02/BC-TBTTr 15/04/2021 Kết quả tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền về bàu cử đại biểu Quốc hội hóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
02/TB-TBTTr 07/04/2021 Lịch kiểm tra, hướng dẫn công tác tuyên truyền bàu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
73/BC-UBND 06/04/2021 Công tác lâm nghiệp 2020, nhiệm vụ 2021
03/BC-UBBC 06/04/2021 Tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện
04/BC-UBBC 06/04/2021 Tình hình chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện

    
    

Phần mềm Hành chính công