Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 103 items in 6 pages
265/BC-UBND 04/12/2018 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình KT-XH, QP-AN tháng 11; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2018
263/BC-UBND 27/11/2018 Diện tích đất sản xuất nông nghiệp đuọc miễn thu giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 và lập kế hoạch diện tích năm 2019
255/BC-UBND 15/11/2018 Kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2018, dự kiến kế hoạch công tác dân tộc năm 2019
254/BC-UBND 14/11/2018 Kiểm tra, rà soát xử lý văn bản ban hành trái pháp luật
253/BC-UBND 14/11/2018 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
251/BC-UBND 08/11/2018 Tổng kết sản xuất nông nghiệp 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019
248/BC-UBND 02/11/2018 Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; tình hình KT-XH-QPAN tháng 10 và nhiệm vụ trọng tháng 11/2018
242/BC-UBND 31/10/2018 Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện chi cho nhiệm vụ ử dụng, chuyển giao công nghệ từ nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2018 và dự toán ...
246/BC-UBND 31/10/2018 Kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ hưởng cơ chế hỗ trợ NQ 12/2017/NQ-HĐND ngày 18/4/2017 của HĐND tỉnh
239/BC-UBND 24/10/2018 Kết quả kiểm tra các mặt bằng bố trí dân cư tập trung có nguy cơ sạt lở để chủ động trong công tác PCTT&TKCN 2018
100/BC-HĐND 08/10/2018 Kết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ công tác trọng tậm tháng 10/2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện
230/BC-UBND 08/10/2018 Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2018 của huyện Tây Giang
227/BC-UBND 04/10/2018 Tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí của huyện Tây Giang
223/BC-UBND 02/10/2018 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện (2014-2018)
224/BC-UBND 02/10/2018 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình KT-XH, QP-AN tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và quý IV-2018
222/BC-UBND 02/10/2018 Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) năm 2018 trên địa bàn huyện
220/BC-UBND 01/10/2018 Tình hình thực hiện QĐ 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn huyện
218/BC-UBND 01/10/2018 Kết quả thực hiện Đề án quản lý rác thải nông thôn phục vụ tổ chức Hội thảo sơ kết 5 năm trên địa bàn huyện Tây Giang
202/BC-UBND 13/09/2018 Kết quả thực hiện công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
199/BC-UBND 11/09/2018 Kết quả thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện Tây Giang

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

    

Thông báo

    
    

Phần mềm Hành chính công