Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 133 items in 7 pages
91/BC-UBND 16/05/2019 Tình hình thực hiện QĐ 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 và NQ 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở người có công
89/BC-UBND 15/05/2019 Thông tin, số liệu Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 phục vụ Đoàn khảo sát Kiểm toán nhà nước KV III
88/BC-UBND 15/05/2019 Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu theo NQ 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững
86/BC-UBND 14/05/2019 Đề xuất khắc phục tình trạng chồng chéo của hệ thống cơ chế, chính sách đối với các xã biên giới đất liền
87/BC-UBND 14/05/2019 Quyết toán kinh phí quản lý bảo vệ rừng 2018 theo NĐ 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015
83/BC-UBND 10/05/2019 Kết quả rà soát danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại NQ 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
79/BC-UBND 03/05/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình KT-XH, QP-AN tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019
68/BC-UBND 10/04/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình KT-XH, QP-AN tháng 3 và quý I/2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II, tháng 4/2019
80/BC-UBND 06/04/2019 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 28/8/2014 của Tỉnh ủy thực hiện NQ 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về "xây dựng và phát ...
63/BC-UBND 03/04/2019 Tình hình đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở giai đoạn 2015-2020
64/BC-UBND 03/04/2019 Thực trạng cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp và chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện
61/BC-UBND 28/03/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
60/BC-UBND 28/03/2019 Kết quả thực hiện QĐ 2950/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện
59/BC-UBND 26/03/2019 Kết quả công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2019 trên địa bàn huyện Tây Giang
51/BC-UBND 22/03/2019 Sơ kết triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình
52/BC-UBND 22/03/2019 Tây Giang gửi báo cáo KQ triển khai thực hiện một cửa, một cửa liên thông
49/BC-UBND 20/03/2019 Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện
50/BC-UBND 20/03/2019 Tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018
48/BC-UBND 19/03/2019 Tình hình triển khai lập đề án công nhận Atiêng đạt tiêu chí đô thị loại V
46/BC-UBND 18/03/2019 Quyết toán kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2018 và nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2019 theo NĐ 35/NĐ-CP ngày ...
    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công