Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 365 items in 19 pages
02/TB-TBTTr 07/04/2021 Lịch kiểm tra, hướng dẫn công tác tuyên truyền bàu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
73/BC-UBND 06/04/2021 Công tác lâm nghiệp 2020, nhiệm vụ 2021
03/BC-UBBC 06/04/2021 Tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện
04/BC-UBBC 06/04/2021 Tình hình chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện
68/BC-UBND 30/03/2021 Nhu cầu triển khai thực hiện công tác kết nghĩa năm 2021
70/BC-UBND 30/03/2021 Kết quả thực hiện công tác lâm nghiệp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện
66/BC-UBND 25/03/2021 Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát, cập nhật số liệu kiều bào Quảng Nam có thân nhân đang sinh sống trên địa bàn huyện
65/BC-UBND 25/03/2021 Báo cáo kết quả hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo thuộc chính sách NCCCM có chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội về nhà ở và hộ bị ảnh hưởng bão số 5 từ nguồn kinh ...
01/BC-TBTr 24/03/2021 Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiẹm kỳ 2021-2026
01/BC-TBTTr 24/03/2021 Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiẹm kỳ 2021-2026
59/BC-UBND 23/03/2021 Báo cáo 10 năm thực hiện hiện chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
02/BC-UBBC 22/03/2021 Tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Tây Giang
56/BC-UBND 22/03/2021 Quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách năm 2020
52/BC-UBND 17/03/2021 Tình hình phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí khắc phục hậu quả thiên tại năm 2020 trên địa bàn huyện
51/BC-UBND 17/03/2021 Quyết toán kinh phí thực hiện chính sách thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021 theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/4/20217 của HĐND tỉnh
45/BC-UBND 12/03/2021 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trên địa bàn huyện
01/BC-UBBC 05/03/2021 Tóm tắt tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Tây Giang thời gian qua
37/BC-UBND 03/03/2021 Kết quả thực hiện NQ số 116/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh
36/BC-UBND 26/02/2021 Kết quả thực hiện NQ 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh và một số nội dung liên quang đến chính sách người có công
34/BC-UBND 24/02/2021 Tổng kết 08 năm thực Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành ...

    
    

Phần mềm Hành chính công