Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Điều tra co sở hành chính

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Phụ lục II 07/04/2021 Hướng dẫn thu thập danh sách bảng kê đơn vị hành chính, tổ chức chính tri-xã hội trong điều tra CSHC năm 2021
Ban kê 07/04/2021 Bảng kê đơn vị hành chính, tổ chức chính trị-xã hội khối địa phương có đến ngày 31/12/2020
4854/BCĐTƯ 07/04/2021 Hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra CSHC năm 2021
209/BNV-BCĐ 07/04/2021 Hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương
793/BNV-BCĐ 07/04/2021 Hướng dẫn một số vướng mắc trong Điều tra CSHC năm 2021
641/BNV-BCĐ 07/04/2021 Hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
776/CĐ-BNV 07/04/2021 Tổ chức thu thập thông tin Điều tra CSHC năm 2021
673/QĐ-UBND 07/04/2021 Điều chỉnh, bổ sung tên gọi, Thành viên BCĐ, Tổ Thường trực BCĐ (lần 2) tỉnh
524/KH-BCĐ 07/04/2021 Điều tra CSHC năm 2021 tỉnh
18/QĐ-BCĐ 07/04/2021 Trưng tập công chức, viên chức tham gia Giám sát viên và Quản trị hệ thống phục vụ Điều tra CSHC năm 2021 tỉnh
266/UBND-NC 07/04/2021 Triển khai thực hiện và kê khai Phiếu thu thập thông tin phục vụ Điều tra cơ sở hành chính huyện Tây Giang năm 2021
Hướng dẫn 07/04/2021 Một số lưu ý khiđiền thông tin phiếu điều tra
Hướng dẫn sử dụng 07/04/2021 Hướng dẫn dẫn sử dụng phần mềm xử lý thông tin điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Hướng dẫn điền phiếu cấp xã 07/04/2021 Hướng dẫn điền phiếu cấp xã
Phụ lục I 07/04/2021 Hướng dẫn cách ghi phiếu thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức chính trị-xã hội (phiếu 1/HC-TB)
88/QĐ-BNV 02/04/2021 Điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
1006/QĐ-BNV 02/03/2021 Ban hành Phuwong án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
2505/QĐ-UBND 02/03/2021 Thành lập BCĐ, Tổ Thường trực BCĐ Tổng Điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh