Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Công đoàn huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
số03/QC-LĐLĐ 21/03/2018 Quy chế làm việc BTV nhiệm kỳ 2018-2023
40/CV-LDLĐ 06/08/2020 Vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ, chia sẻ trong phòng, chống dịch COvid-19
số 39/LĐLĐ 04/08/2020 vb
số 195/LĐLĐ 04/08/2020 cài đặt phần mềm bluezone
số 182/LĐLĐ 27/07/2020 CV
số /CV-LĐLĐ 04/06/2019 rút vận động viên thi đấu cầu lông
số 01/TB-LĐLĐ 14/05/2019 sơ đồ thi đấu
số 14 /GM-LĐLĐ 14/05/2019 Giấy mời khai mạc giải cầu lông
Văn bản KT 02/10/2018 Văn bản Kiểm tra CĐCS
mẫu báo cáo CĐCS 25/09/2018 mẫu báo cáo quý
01 01/10/2018 mẫu đề cương
03/BTC 11/07/2018 Thể lệ cuộc thi
Số 09/BC-LĐLĐ 19/06/2018 báo cáo
số 04/HD-LĐLĐ 08/06/2018 Hướng dẫn dẫn ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018
số 08/QĐ/LĐLĐ 22/05/2018 Quyết định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
số02/QC-LĐLĐ 21/03/2018 Quy chế hoạt động của UBKT LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018-2023
số 02/QĐ-LĐLĐ 21/03/2018 Quyết định phân công nhiệm vụ BCH LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018-2023
Số 01/QC-LĐLĐ 21/03/2018 Quy chế hoạt động BCH nhiệm kỳ 2018-2023
Số 01/QĐ-LĐLĐ 21/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế