Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Công đoàn huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
số03/QC-LĐLĐ 21/03/2018 Quy chế làm việc BTV nhiệm kỳ 2018-2023
số /CV-LĐLĐ 04/06/2019 rút vận động viên thi đấu cầu lông
số 01/TB-LĐLĐ 14/05/2019 sơ đồ thi đấu
số 14 /GM-LĐLĐ 14/05/2019 Giấy mời khai mạc giải cầu lông
Văn bản KT 02/10/2018 Văn bản Kiểm tra CĐCS
mẫu báo cáo CĐCS 25/09/2018 mẫu báo cáo quý
01 01/10/2018 mẫu đề cương
03/BTC 11/07/2018 Thể lệ cuộc thi
Số 09/BC-LĐLĐ 19/06/2018 báo cáo
số 04/HD-LĐLĐ 08/06/2018 Hướng dẫn dẫn ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018
số 08/QĐ/LĐLĐ 22/05/2018 Quyết định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
số02/QC-LĐLĐ 21/03/2018 Quy chế hoạt động của UBKT LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018-2023
số 02/QĐ-LĐLĐ 21/03/2018 Quyết định phân công nhiệm vụ BCH LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018-2023
Số 01/QC-LĐLĐ 21/03/2018 Quy chế hoạt động BCH nhiệm kỳ 2018-2023
Số 01/QĐ-LĐLĐ 21/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế

    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới